Istoric

Oamenii nu pot exista fără istorie, iar aceştia sunt ceea ce au făcut din ei  tradiţia, trecerea timpului. O instituţie de învăţământ este un loc binecuvântat prin menirea sa plină de nobleţe şi de generozitate - aceea de a forma şi cultiva personalităţi, oameni, de a deschide porţile spre cultură, de a trezi interesul pentru cunoaştere, dar şi prin modul în care a fost realizată această datorie de-a lungul timpului, pentru multe  generaţii, care, trecând pragul Școlii Gimnaziale „Coresi”, Târgovişte, au dat valoare acestei instituţii.

Turnul Chindiei, suflarea peste veac a Diaconului Coresi şi moştenirea Văcăreştilor ne aduc aminte că Târgoviştea este un vechi centru de cultură şi  educație.

Aproape de foşnetul Bulevardului Castanilor, pe strada Aleea Trandafirilor, la numărul 2, se află Şcoala Nr. 5, actuală Școală Gimnazială „Coresi”, înființată prin decizie ministerială la 1 septembrie 1961.

      Unul dintre cele mai vibrante momente din viaţa şcolii l-a constituit conferirea numelui „Coresi”, în iunie 1997. Onoarea de a prelua numele marelui tipograf şi traducător ce face cinste meleagurilor pe care trăim coincide cu un moment de bilanţ al unei şcoli ce încorporează munca plină de dăruire şi pasiune a tuturor celor ce o slujesc.

În 2006, şcoala obţine trofeul şi statutul de Şcoală Europeană în urma evaluării Ministerului Educaţiei şi a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Formării şi Dezvoltării Profesionale, statut reconfirmat în 2009, 2012, 2015 și 2018, dovedind încă o dată că este o structură flexibilă, capabilă să răspundă exigențelor şi cerințelor noii etape de descifrare a codului european.

Anii 2010, 2012, 2014, 2016 și 2018 aduc şi statutul de Eco-Şcoala, împreună cu simbolul Fundaţiei Mondiale de  Educaţie pentru Mediu, Steagul Verde, în urma prezentării rezultatelor muncii depuse în plan educational, dar şi funcţional în acest sens, în faţa reprezentanţilor Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie.

În anul 2016, școala obține Diploma de excelență „Mihalache Drăghiceanu” oferită de ISJ Dâmbovița pentru cea mai bună școală gimnazială din județ.

În perioada septembrie – decembrie 1961, şcoala și-a desfăşurat activitatea în localul Liceului „Ienăchiţă Văcărescu”. În ianuarie 1962, a fost dat în folosință localul  propriu care avea zece săli de clasă şi urma să se numească Şcoala Generală Nr. 5. În perioada 1961-1962, şcoala funcţiona în două schimburi, folosindu-se de opt săli de clasă, un  laborator de fizică-chimie, un atelier şi un cabinet stomatologic, care s-au păstrat până în prezent. Din 1963, s-a înființat în incinta şcolii o bibliotecă ce şi-a lărgit spațiul în 1993. Clădirea inițială a fost extinsă în mai multe etape: în 1969 s-au construit patru săli de clasă, în 1972, încă două săli, în 1992, douăsprezece săli și în 2013 trei săli de clasă, spații administrative, o sală multifuncțională și un Centru de Documentare și Informare.  Şcoala are în prezent treizeci și cinci de săli de clasă.

Sala de sport a fost construită în 1970 într-o clădire distinctă, sală ce a fost supusă unor reparații capitale între 1993-1997 și 2012- 2013, când a fost și extinsă.

În prezent, şcoala foloseşte toate cele 40 de săli, un Centru de Documentare şi Informare şi o sală care găzduieşte în rafturile ei fondul de carte existent la acestă dată.

Şi pentru că fiecare instituţie îşi leagă numele  de cei care i-au fost conducători, din paginile îngălbenite ale vechilor registre aflăm că primul director a fost  profesor Elena Simionescu care îndrumă cadrele didactice şi  elevii timp de 20 de ani cu simţ pedagogic şi responsabilitate,  ajutată până în 1970 de înv. Aurică Nicolescu, ca director adjunct;  în intervalul 1970-1975, director adjunct  este înv. Victoria Dragomir, urmată de profesor Paul Bănică, doi ani până în 1977. Din 1982 până în 1989, conducerea şcolii este preluată de profesor Cornel Ionescu şi director adjunct, profesor Dumitra Hossu. Din 1990, echipa de conducere este formată din profesorii Mihai Oproiu şi Floarea Poenaru, apoi ca director adjunct, profesor Tinca Alexandrescu, prof. Stan Mihai, prof. Gaspar Elvira, prof. Elena Vrăbiescu. Din 1996, director este profesor  Elena Vrăbiescu cu director adjunct, profesor Cristina Groza. Din anul 2000, director adjunct este învățător Victor Ilie, urmat în 2004 de învăţător Georgeta Gogeanu. Echipa managerială este formată din 2008 până în prezent  de director, profesor Georgeta Gogeanu şi director adjunct, profesor Luca Daniela, iar apoi, din 2012, director adjunct, profesor Mihai Simona Maria.

 Şcoala, ca unitate de învățământ, a fost încadrată în anul intrării în funcțiune cu un număr de şase învățători, cinci profesori şi un maistru. An de an, instituţia  a primit forţe noi care au pus umărul la ridicarea prestigiului ei. Profesorul Şcolii Gimnaziale „Coresi” este profesorul interesat de elevii săi ca individualităţi şi care comunică acest lucru prin crearea unor oportunităţi de instrucţie atent planificate, puse în practică şi evaluate, într-un mediu productiv, cu finalitatea de a creşte nivelul de realizare a fiecărui elev, dar și de atingere a obiectivelor organizaționale și sistemice. Dăruire, profesionalism, raţiune, creativitate, inteligență sunt cuvinte care definesc cadrele didactice.

Uniforma şcolară, imnul (versuri prof. Alexandru Iacob, muzica prof. Frusina Ionescu), drapelul şi insigna devin semnele distinctive ale unei instituţii care din primul an al existenţei sale şi-a propus să sădească drag de carte, spirit de echipă, ambiţie, motivaţie pentru împlinirea profesională de mai târziu în sufletul fiecărui şcolar ce îi păşeste pragul.

       Idealul educativ coresian se poate concentra în tripticul verbal „a lumina, a învăța, a deștepta”.  Şcoala Gmnazială „Coresi” a îndrăznit dintotdeauna şi îndrăznește să spere că, asemenea cărților lui Coresi, a fost şi este în acest colț de oraş făclia vie a celor tineri.

      Activitatea desfăşurată la clasă, dar şi activităţile extraşcolare, finalizate de cele mai multe ori cu rezultate de o profundă rezonanţă, au propulsat Şcoala Gimnazială „Coresi” pe orbita celor mai bune instituţii de învăţământ din judeţ. Strădania profesorilor, dar şi a elevilor pasionaţi de studiu a adus dovada pentru cei mai buni dintre cei mai buni.