Mobilitatea personalului didactic

An școlar 2023-2024

Informații referitoare la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

-     Procedura operațională privind ocuparea posturilor didactice


___________________________________________________________________________________

An școlar 2022-2023

Informații referitoare la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Informații referitoare la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

-     În atenția candidaților la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. la cerere, a personalului didactic titular____________________________________________________________________________________
An școlar 2019-2020
Informații referitoare la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

  
   
    
Notă: Candidații care au depus deja dosare sunt așteptați mâine, 09.05.2019, ora 12:30, pentru tragerea la sorți în vederea stabilirii temei, tipului acesteia, zilei, orei și clasei la care se vor susține lecțiile demonstrative. 
      Ceilalți candidați vor trage la sorți în momentul depunerii dosarului.

Etapa de transfer pentru restrângere de activitate


Anunț - în vederea derulării etapei de transfer al personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Fișa de observare a lecției