Misiune

         Şcoala Gimnazială ,,Coresi” Târgoviște este instituţia care asigură educaţie la standarde înalte de calitate, dând şansa fiecărui elev de a-şi dezvolta personalitatea, de a-şi valorifica aptitudinile în cadrul activităţii curriculare şi extracurriculare, de a se forma ca cetățean de succes, capabil să decidă şi să se adapteze exigenţelor unei societăţi a cunoașterii. Prin competenţa şi profesionalismul managerilor cadrelor didactice, prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic ne asumăm obligaţia de a asigura modelarea multidimensională și anticipativă a elevului, de a rămâne un centru de resurse educaţionale pentru comunitate şi o instituţie competitivă la nivel naţional.