Legislație

Anul școlar 2023-2024

BURSE 2023-2024 - Legislație

Calendar și condiții de alocare a burselor - an școlar 2023-2024

Adresă referitoare la punerea în aplicare a Metodologiei -cadru de acordare a burselor

- Procedura operațională - P.O. SCR 55 - Managementul burselor școlare

- Regulament acordare burse școlare

CERERE-BURSA-DE-MERIT-Art.-7-1-lit-d-2023-2024

CERERE-BURSA-DE-MERIT-Art.-7-1-lit-e-2023-2024

CERERE-BURSA-DE-MERIT-Art.-7-1-lit-f-2023-2024

CERERE-BURSA-EXCELENTA-OLIMPICA-II-2023

CERERE-BURSA-SOCIALA-FAMILII-MONOPARENTALE-Art.-101-lit.d-2023-2024

CERERE-BURSA-SOCIALA-MEDICALA-Art.-101-lit.e-2023-2024

CERERE-BURSA-SOCIALA-ORFANI-Art.-101-lit.c-2023-2024

CERERE-BURSA-SOCIALA-VENIT-MIC-Art.-101-lit.a-2023-2024

 

ORDINUL nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora.

 

Calendarul olimpiadelor naționale școlare 2023

 

Calendarul activităților educative naționale și internaționale cofinanțate de Ministerul Educației 2023

 

Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educației 2023

 

- LISTA competițiilor internaționale pe discipline școlare și proiecte educative desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevii români în anul 2023


Anul școlar 2022-2023

Calendarul anului școlar 2022-2023

Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar

Metodologia evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

OM - Evaluare Nationala - calendar 2022-2023

Programa - Evaluare Națională - pentru Limba Română

Programa - Evaluare Națională - pentru Matematică

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ordinul 4742 din 2016 - Statutul elevului

Modificare și completare - Statutul Elevului - 22 martie 2023