Concursuri de ocupare a posturilor

ANUNȚ!

2020-2021

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale , vacante, de îngrijitor II, M - 1 normă

 

 

2019-2020

 Rezultat final privind examenul de promovare informatician I S și secretar I S

 • Anunţ privind examenul de promovare informatician I S şi secretar I S


 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE  cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. ALEEA TRANDAFIRILOR, nr. 2, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, pe perioadă nedeterminată, de  SECRETAR - studii medii-1,00 normă.

   

  Concursul cuprinde următoarele probe:

  - Selecție dosare

  - Proba scrisă

  Proba practică

  Interviul

  Condițiile de participare la concurs,tematica și bibliografia concursului 

   

  Calendarul concursului

   

  Fișa cadru a postului

   

   

  Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

   

   

   

  Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”CORESI” TÂRGOVIŞTE, perioada 28.01-08.02.2019.

   

  Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ”CORESI” TÂRGOVIŞTE, TELEFON 0245 213929, e-mail coresi1961@yahoo.com.

  Rezultatul privind selecția dosarelor depuse de participanți pentru ocuparea funcției vacante de SECRETAR - studii medii

  Rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de SECRETAR - studii medii

  Rezultatele obținute la proba practică la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de SECRETAR - studii medii

  Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de SECRETAR - studii medii

  Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de SECRETAR - studii medii